brandblusser voor in de auto voor aanbieding prijs kopen, veilig online..!


Keurmerk auto brandblussers. Om in Nederland auto brandblussers tot totaal gewicht van 20 kg te mogen verkopen is het Nederlands Rijkstype keurmerk vereist. Dit Overheidskeurmerk is ook voor de verkoop van autobrandblussers verplicht. Met het keurmerk wordt aangegeven dat de brandblusser geschikt is voor het bestrijden van een beginbrand in bepaalde brandklassen zoals is aangegeven op het etiket van de auto brandblusser. Wij bieden u behalve conventionele metalen brandblussers eveneens erkende schuim spray brandblussers voor particuliere en bedrijfsvoertuigen. Deze lichtgewicht auto brandblusserspray heeft het Overheids typekeurmerk, geen onderhoud nodig en geschikt voor blussen op elektriciteit tot 1000 volt. 


Het voor auto brandblussers noodzakelijke keurmerk is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare brandblussers 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder het Rijkstypekeur is het niet toegestaan om brandblussers voor voertuigen in Nederland te verkopen of te verhandelen. De vereisten binnen het Rijkstypekeur gelden ook voor sprayblussers. Voor 1986 was het Rijkstypekeur onbeperkt geldig tenzij het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd ingetrokken. 


CE markering auto brandblusser. Volgens de eisen en richtlijnen van de PED ( Pressurized Equipment Directive ) moet het drukhoudende gedeelte van brandblussers voldoen aan de Europese regelgeving. Conform de eisen van de PED moet zowel ontwerp als productie van brandblussers voor in de auto aan strenge eisen voldoen. Als aan beide aspecten wordt voldaan mag er CE markering op brandblussers voor in de auto worden aangebracht. Een onafhankelijk certificering instituut houdt toezicht op ontwerp en productie van auto brandblussers. Dit certificering instituut noemt men een notified body wat kortweg aangewezen instantie inhoudt. Achter de CE markering op een auto brandblusser staat een nummer waaraan men de notified body voor de betreffende auto brandblusser kan herkennen. Zo staat CE0343 voor de in Nederland aangewezen notified body. CE op brandblussers geldt voor het complete drukhoudende gedeelte van brandblussers bestaande uit cilinder en blusventiel of afsluitkop. De innovatieve auto sprayblusser voldoet aan vereiste ontwerpcriteria, met CE markering en voorzien van Nederlands Rijkstypekeur. Het brandblusser typekeurnummer wordt in het ellips op de brandblusser weergegeven. 


Brandblussers met keurmerk kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb